Đào tạo tóc


Dạy Thợ Phụ Tóc Chuyên Nghiệp

ĐÀO TẠO TÓC – THỢ PHỤ Học viên học khóa đào tạo tóc – thợ phụ sẽ học 5 khóa. 1. KHÓA KỸ THUẬT CHĂM SÓC TÓC VÀ GỘI ĐẦU: 1.000.000 VND Học viên học các kiến thức về tóc và da đầu, kỹ thuật pha chế thuốc uốn – duỗi – nhuộm tóc, học kỹ […]