day tam trang


Dạy Tắm Trắng – Tắm Nâu

TẮM TRẮNG– TẮM NÂU Thời gian học 2 tuần Học phí: 2.000.000 VND Tắm trắng là một phương pháp phổ biến trong thời gian gần đây, Tại Cali Spa & Salon chúng tôi kết hợp hài hòa giữ phương pháp tắm trắng Phương Tây và Phương Đông Tại Cali Spa & Salon chúng tôi sử […]