Mục Tiêu Đào Tạo


Chương trình đạo tạo được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp học viên nắm vững lý thuyết, có kiến thức sau sắc về ngành đào tạo, được thực hành thành thạo trước khi tốt nghiệp.
Học viên được đào tạo trong một môi trường nghiêm túc, giúp học viên có tính kỹ luật cao, có ý thức trách nhiệm với công việc và cuộc sống.

dao_tao_nghe

Mỗi học viên được Giảng viên theo sát trong quá trình giảng dạy nhằm phát hiện ra điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để định hướng nghề nghiệp trong tương lai
Bên cạnh đào tạo về chuyên môn, Trung tâm còn đào tạo, hướng dẫn cho học viên kỹ năng mềm, cách ứng xử với khách hàng, với đồng nghiệp để tự tin và đạt hiệu quả công việc trong tương lai.
Tạo kinh nghiệm thực tế cho học viên ngay khi học tại trường bằng cách tạo điều kiện cho học viên tham gia thực hiện các show thời trang, trang điểm dạ hội, tạo mẫu tóc,…

Bình luận