Định Hướng Nghề Nghiệp


images

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức vững vàng để tạo lập sự nghiệp cho riêng mình, hoặc nếu có nhu cầu làm việc tại Tp.HCM Học viên sẽ được Trung tâm sẽ giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Bình luận