Đăng ký


Quyền lợi thành viên

Tham gia Cali Spa để nhận được nhiều quyền lợi ưu đãi:

  • Được giảm giá 10% trên hóa đơn thanh toán (không bao gồm dịch vụ giải phẩu thẫm mỹ).
  • Được ưu tiên phục vụ trước
  • Được tư vấn chăm sóc da miễn phí theo phương pháp cập nhật mới nhất
  • Được tư vấn giữ dáng chuẩn
  • Được tích lũy điểm để được mức giảm giá cao hơn
  • Với mỗi hóa đơn thanh toán từ 300.000 đồng, Quý khách sẽ tích lũy được 1 điểm.
  • Tích lũy được 5 điểm quý khách sẽ được tặng 01 voucher sử dụng dịch vụ trị giá 100.000 đồng
  • Tích lũy được 10 điểm quý khách sẽ được tặng 03 voucher sử dụng dịch vụ trị giá 100.000 đồng

Thông tin đăng ký

Nam   Nữ